Klinika Powrotu do Zdrowia - terapia przy wykorzystaniu duszy i ciała

Już od ponad 40 lat najlepsi amerykańscy specjaliści z zakresu psychiatrii, prowadzą badania na temat skuteczności tej metody, a także zależności pomiędzy chorobami ciała i umysłu. Psychosomatyka to dziedzina, która pokazuje zależności pomiędzy czynnikami mentalnymi i emocjonalnymi, które mają pozytywny lub negatywny wpływ na Twoje zdrowie. Klinika Powrotu do Zdrowia w leczeniu swoich klientów wykorzystuje właśnie te metodę. Polega to na szukaniu negatywnej emocji, która w postaci napięć narządów wewnętrznych i zewnętrznych tkwi w ciele.

Copyright © brukfestival.pl. All Rights Reserved